WinŠped - Carinska tarifa 2019 (ažurirano 18.06.2019)

Pretraga po odeljcima i glavama

 
ODELJAK :
 
 
 

Pretraga po tarifnom broju i tekstu naimenovanja

Unesite tarifni broj :
ili (Unose se prve 4 cifre željene tarifne oznake. Npr. 0101, 3926, 8471 i sl.)
Unesite tekst ili deo teksta naimenovanja iz carinske tarife :
  (Ukoliko se unese tekst, ignorisaće se eventualno unet tarifni broj. Morate uneti najmanje 3 karaktera !)
 

Podaci dobijeni ovim pregledom su podaci koji su dostupni i u alpikacijama "WinŠped 2", odnosno "WinŠped.log 2015" i podležu zaštiti autorskih i drugih prava intelektualne svojine. Zabranjeno je njihovo korišćenje u druge svrhe, sem u svrhe njihovog prikaza na ovom websajtu. Takođe, ne garantujemo da su prikazani podaci ispravni i tačni, i ne snosimo nikakvu odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu koju korisnik eventualno pretrpi njihovim korišćenjem.
http://www.WinSped.com
Copyright © 2015 "IT Soft Solutions". Sva prava zadržana.